centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2017
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY - PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R."
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "SOCIAL MEDIA DAY - CO KAŻDY E-MARKETER MUSI WIEDZIEĆ O MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"
12 grudnia | Warszawa | szkolenie "USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE"
13 grudnia | Warszawa | 37 seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE "PROFESJONALNE ZASTOSOWANIA GEOPORTALI I MAP CYFROWYCH"
13 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
14 grudnia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW - OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU WYNAGRODZEŃ"
14 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH OD STRONY FORMALNEJ - szkolenie praktyczne krok po kroku"
19 grudnia | Warszawa | szkolenie "PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH"
19 grudnia | Warszawa | 18 seminarium w cyklu INFORMATYKA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH "WPŁYW TECHNOLOGII NA SEKTOR FINANSOWY - PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NARZĘDZI FINTECH"
19 grudnia | Warszawa | seminarium "OD PAPIERU DO EZD"
19 - 20 grudnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZEDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
20 grudnia | Warszawa | szkolenie "RAPORTY ROCZNE I CSR-OWE W ERZE CYFROWEJ"
Styczeń 2018
16 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO A HANDEL ELEKTRONICZNY" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
17 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W OCHRONIE ZDROWIA" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚĆI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
23 stycznia | Warszawa | 23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH NA ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI BIOETYCZNEJ"
23 stycznia | Warszawa | szkolenie "RODO W DZIAŁALNOŚĆI UBEZPIECZENIOWEJ" w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
24 stycznia | Warszawa | 28 seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO - RELACJE NAUKI Z MEDIAMI"
24 stycznia | Warszawa | szkolenie "JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNES PLAN ROZWOJOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA"
25 stycznia | Warszawa | warsztaty "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
25 stycznia | Warszawa | szkolenie "KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020"
25 stycznia | Warszawa | 27 seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE"
30 stycznia | Warszawa | szkolenie "PROCEDURA NADAWANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE DO NICH"
30 stycznia | Warszawa | seminarium "ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWNYCH - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE"
31 stycznia | Warszawa | szkolenie "NARZĘDZIOWNIA e - MARKETERA - JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA I APLIKACJE ONLINE DO OPTYMALIZACJI WWW I SEO, REKLAMY ONLINE, MONITOROWANIA KONKURENCJI I SPRZEDAŻY W INTERNECIE"
31 stycznia | Warszawa | szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78